G-G6KXNV3ZNHMieszkanie M3 w świetnej lokalizacji, gotowe do wprowadzenia – REZERWACJA – MIrocha nieruchomości