G-G6KXNV3ZNHMieszkanie M3 do remontu, Jaworzno Śródmieście – SPRZEDANY – MIrocha nieruchomości